NIDA Den Haag Privacy Statement

 

NIDA respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
NIDA verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiële administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden. Verder verwerkt NIDA IP adressen om er voor te zorgen dat we onze websites goed functioneren en te beschermen tegen kwaadwillenden. NIDA verwerkt persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan voldaan moet worden, deze is omschreven in de Wet financiering politieke partijen.

Delen met anderen
NIDA deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. NIDA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NIDA verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze websites en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

Leden
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Interessegebieden
• Overige persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Donateurs
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers
• Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Doordat wij een politieke partij zijn, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar zouden kunnen maken. Wij zijn ons hier van bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. NIDA heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nidadenhaag.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren
NIDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden uw gegevens geanonimiseerd bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
NIDA neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over NIDA en/of ontwikkelingen binnen onze standpunten. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Na toestemming, bewaren we uw interessegebieden. Dit maakt het mogelijk om u te informeren over de thema’s die u interessant vindt. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan info@nidadenhaag.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

NIDA Den Haag