Missie, visie & kernwaarden

Hagenaren, Hagenezen of Hagenoten, wonend op het veen of op het zand, in al onze diversiteit. Den Haag, de stad van vrede en recht, zou er voor iedereen moeten zijn. Wij putten inspiratie uit het hart van eenieder, in de diepere betekenis en balans van het leven (mens, natuur en universum) en de inspiratie uit onze wereldwijde wortels en levensbeschouwingen van onze stadsgenoten. NIDA sluit bondgenootschappen binnen en buiten het stadhuis met eenieder die wil bijdragen aan die fundamentele verandering en verbinding van onze stad.

Wij geloven in een Den Haag waarin wij samen één wereld van verschil maken: één wereld, in één stad, als één familie.

Missie

Bouwen aan een Haagse samenleving die inclusief en duurzaam is waarbij gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid centraal staan.

Visie

Wij staan in dienst van de burger. Samen stellen wij de huidige norm en het systeem ter discussie en bieden wij een ethisch alternatief aan, dat recht doet aan de Haagse realiteit en toekomst.

Kernwaarden

  • Inclusie
  • Duurzaamheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Rechtvaardigheid
  • Menselijke waardigheid