Welvaart: verbinding van arm en rijk 

Een haperende economie, toenemende schuldenlast, verspilling van grondstoffen, werkloosheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk vragen om meer balans. Meer balans tussen mens, natuur en winst. Dit vraagt om duurzaam en ethisch verantwoord ondernemen, het creëren van werkgelegenheid, begeleiding naar werk, steun voor kleine ondernemers en een ruimhartig armoedebeleid, juist nu. De economie dient in dienst te staan van de maatschappij en niet omgekeerd. NIDA gaat voor een eerlijkere verdeling van onze welvaart, waarbij alle Haagse burgers evenredig en duurzaam kunnen profiteren. Komende raadsperiode gaan wij ons, om te beginnen, hard maken voor een betere nivellering van hoge en lage inkomens in Den Haag.