Leven: verbinding van stad en natuur 

Een voorwaarde voor de invulling die wij geven aan het leven, is het leven zelf. De kostbaarheid van het leven, wat aan eenieder van ons is gegeven, verdient een gezonde leefstijl en leefomgeving, een verantwoorde zorg voor elkaar en het leven om ons heen. Aan het leven kun je namelijk geen prijskaartje hangen. Den Haag behoort tot één van de groenste steden in Europa: 116.000 bomen op 885,2 hectare park. Niettemin vinden wij dat onze stad meer groen nodig heeft. Om te zorgen voor een betere balans tussen mens en natuur pleiten wij voor een gelijke verhouding tussen het aantal woningen en bomen in Den Haag (nu: 116.000 bomen, 225.000 woningen). Bovendien vinden wij dat onze toekomst ligt in duurzaam ondernemen, wonen en leven. Daarbij verdient ons leven alle mogelijke veiligheid.