Familie: verbinding van ik, jij, zij tot wij 

Onze samenleving vraagt om meer balans tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit. Een balans tussen identificatie met elkaar en ruimte om anders te zijn. Dat onze individualisering (drang naar autonomie) is doorgeschoten, blijkt onder meer uit onze vervreemding van ‘de ander’ en het problematiseren van etnische, culturele en religieuze diversiteit. We ontnemen hiermee elkaar de ruimte om jezelf te kunnen zijn: als individu, familie of gemeenschap. Verschil mag er zijn. Sterker nog: de diversiteit die Den Haag kenmerkt, is,  ondanks al haar uitdagingen een verrijking voor de stad. We dienen rijkdom te putten uit deze diversiteit door te investeren in de relatie tussen Haagse burgers, als één grote familie. Den Haag heeft de kennis, kwaliteiten, energie en visie om de wereld te laten zien hoe je rijkdom put uit een diverse samenleving. En vanuit onze liefde voor Den Haag, gaan wij dit samen doen.