Ethiek: verbinding van hemel en aarde 

Vele Haagse burgers ervaren hun geloof als een bron van zingeving, positieve energie, discipline, structuur en ethiek om het beste uit zichzelf, studie, werk, de buurt en de stad te halen. Laten we dat koesteren. Principes als godsdienstvrijheid, het gelijkheidsbeginsel en de neutraliteit van de overheid bieden juist een plek voor dit vermogen tot zingeving in de publieke sfeer, publieke voorzieningen en het openbaar bestuur. De religieuze en culturele diversiteit in onze stad is een verrijking. Verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen bieden ons de nodige diversiteit aan perspectieven en inzichten op uiteenlopende uitdagingen en het leven in het algemeen. Openheid, ruimte voor ontmoeting en het delen van zowel ervaringen als inzichten helpen ons deze rijke diversiteit in Den Haag te benutten.