Maatschappelijke doelen

De inspiratie van NIDA is even universeel en essentieel als water. Haar bronnen vinden we 1) in het hart van een ieder; 2) in de diepere betekenis en balans van het leven (mens, natuur en universum) en 3) in de spirituele inspiraties van duizenden profeten verspreid over de wereld en de geschiedenis. Hun spirituele erfenis ontwikkelde zich tot een rijke diversiteit aan levensbeschouwingen en tradities, welke in essentie hetzelfde is: ‘islam’.  Wij halen kracht uit onze wereldwijde wortels en de levensbeschouwingen van onze stadsgenoten.

Deze diversiteit aan wortels en levensbeschouwingen is gestoeld op een algemeen gedeelde basis. Universele principes en richtlijnen voor individu en geloofsgemeenschap, en die voor de samenleving als geheel. Het zijn de principes en richtlijnen voor de samenleving die relevant zijn voor de politiek en de maatschappijvisie van NIDA.

Het gaat om basisrechten, verantwoordelijkheden en vrijheden die we als maatschappij voor iedereen dienen te waarborgen. Hoe men vervolgens vorm en invulling geeft aan zijn of haar levensbeschouwing, de ontwikkeling van talent of familieleven staat eenieder vrij.  Onze visie is gestoeld op het waarborgen en ontwikkelen van vijf maatschappelijke doelen:

  1. Ethiek: verbinding van hemel en aarde 
  2. Leven: verbinding van stad en natuur 
  3. Welvaart: verbinding van arm en rijk
  4. Talent: verbinding van talent en toekomst 
  5. Familie: verbinding van ik, jij, zij tot wij