De organisatie

NIDA Den Haag is een jonge partij met vele betrokken en bevlogen Haagse stadsgenoten, die goed geworteld zijn in de stad. De organisatie bestaat uit een partijbestuur met bijbehorende commissies,  fractiebestuur, de fractie en vrijwilligers.

Het partijbestuur is het bestuur van onze politieke partij en is verantwoordelijk voor o.a. de kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies, verkiezingscampagne, marketing en communicatie en de partijfinanciën. Bij NIDA hebben we de volgende commissies: Marketing & Communicatie, Evenementen & Activiteiten, Leden & Ambassadeurs, Trainingen & Opleidingen en Community Building & Organizing.

De fractie bereidt raadsvragen, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen voor. De fractie trekt gezamenlijk op, verdeelt het werk en voert het debat in de Haage gemeenteraad en bijbehorende raadscommissies (Bestuur, Leefomgeving, Rekeningen, Ruimte en Samenleving).