Straatvragen

Onder het motto ‘van de straat naar de raad’ brengen wij de politiek dichter bij de burger en andersom. Het stellen van raadsvragen is hierbij een belangrijk instrument om enerzijds het college transparant te laten zijn over haar werkwijze en anderzijds om vragen en signalen uit de samenleving zichtbaar en hoorbaar te maken in de raad. Het stellen van raadsvragen is echter niet voldoende, want op sommige onderwerpen is het niet aan het college om antwoord te geven. Daarom hebben wij naast raadsvragen de straatvragen in het leven geroepen. Straatvragen zijn vragen en/of signalen uit de samenleving die niet door het college maar wel door ons, (in)formele organisaties en/of sleutelfiguren beantwoord kunnen worden. Op deze manier geven we een invulling aan een van onze verkiezingsbeloftes, namelijk dat we de politiek dichter bij de burger zouden brengen én andersom.