Ons raadswerk

Met onze fractie zijn wij druk bezig met het stellen van raadsvragen en het indienen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen in de Haage gemeenteraad en bijbehorende raadscommissies (Bestuur, Leefomgeving, Rekeningen, Ruimte en Samenleving). Daarnaast stellen wij straatvragen.

Als NIDA beogen wij hetgeen wat er in de samenleving gebeurt terug te laten komen in de raad. Onder het motto van de straat naar de raad brengen wij de politiek dichter bij de burger en andersom. Op sommige onderwerpen is het niet aan het college/gemeenteraad om antwoord te geven. Daarom hebben wij naast raadsvragen, ook straatvragen. Straatvragen zijn vragen en/of signalen uit de samenleving die niet door het college en/of de gemeenteraad maar wel door (in)formele organisatie en/of sleutelfiguren beantwoord kunnen worden.

Heb jij een straatvraag waar NIDA wellicht bij kan helpen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier, dan kijken we samen hoe we eruit kunnen komen.

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons ingediende en/of bij ons binnengekomen: