Hagenoten – Een alternatieve visie op integratie

​Voor NIDA is een term als integratie een achterhaald en niet kloppend begrip uit de vorige eeuw. Vooral in een superdiverse stad, als Den Haag, waarbij meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van Den Haag, de wortels buiten Nederland liggen en er dus geen dominante groep meer is.  Daarom stellen wij de huidige ‘norm en systeem’ ter discussie en bieden een ethisch alternatief dat recht doet aan de Haagse realiteit en toekomst. ​

Dus stoppen wij vanaf vandaag met het woord integratie. We kunnen niet meer aan geboren en getogen Hagenaars en Hagenezen, waarvan de wortels van hun ouders buiten Nederland liggen, vragen zich te verhouden tot een norm waar zijzelf geen onderdeel van zijn. Ook kunnen we geen eisen stellen aan nieuwkomers in een participatieverklaring zonder zelf de waarden die erin staan uit te dragen. Nee, NIDA zegt: practice what you preach, want goed voorbeeld doet volgen!

Wij zeggen: heel Den Haag zal moeten participeren. Met zijn allen maken wij deze prachtige stad en vormen wij met zijn allen het Haagse DNA. Daarom hebben wij het niet meer over  integratie maar participatie. En stoppen wij met verdelende termen als Hagenaar en Hagenees. Hiertegenover zetten wij een gezamenlijke identiteit en term, namelijk: Hagenoot. Een identiteit en term gebaseerd op het feit dat wij allemaal deelgenoot zijn van deze geweldige stad en met zijn allen stadsgenoot zijn van elkaar.

We zijn ons ervan bewust dat het niet over een dag ijs zal gaan en dat deze nota voor de nodige discussie en mogelijk weerstand zal zorgen. Daarom hebben wij onze ideeën voor Den Haag uitgewerkt langs de volgende vijf pijlers, die wij als fundament zien voor een vreedzame, rechtvaardige, gelijkwaardige, inclusieve en menswaardige (Haagse) samenleving:

1)     Vreedzaam Den Haag: veiligheid voor eenieder

2)     Rechtvaardig Den Haag: respect en gelijke behandeling voor eenieder

3)     Gelijkwaardig Den Haag: iedereen kan en mag meedoen

4)     Inclusief Den Haag: gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst

5)     Menswaardig Den Haag: solidariteit met en zelfredzaamheid voor eenieder

Meer weten? Klik hier voor de Hagenota