Geen Hagenees of Hagenaar, maar Hagenoot

NIDA Den Haag is gekomen met een alternatieve visie op integratie om de discussie erover open te breken in de vorm van een discussienota.

Voor NIDA is een term als integratie een achterhaald en niet kloppend begrip uit de vorige eeuw. Vooral in een superdiverse stad, als Den Haag, waarbij meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van Den Haag, de wortels buiten Nederland liggen en er dus geen dominante groep meer is.

“Bij koninklijk besluit heeft Den Haag in 2012 het recht gekregen de wapenspreuk Vrede en Recht te dragen. Twee kernwaarden die Den Haag internationaal faam hebben gebracht en die we met ‘trots’ uitdragen. Maar wat levert dit nou de Haagse burger op? Wat merken zij van die internationale faam op gebied van Vrede en Recht? Na een klein jaartje actief te zijn in de Haagse politiek, is het antwoord simpel: vrijwel niks. Den Haag is zoals velen weten de meest gesegregeerde stad van Nederland. Niet alleen langs de bekende geografische lijnen tussen de Hagenaars, wonend op het zand, en de Hagenezen, wonend op het veen. Ook is verschil in kansengelijkheid, inkomen, het aantal werklozen, de etnische samenstelling van Haagse wijken sterker dan wijken in andere steden. En dan durven wij ons Den Haag, de internationale stad van Vrede en Recht te noemen? ” aldus Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger bij NIDA Den Haag.

Volgens NIDA Den Haag is tijd voor actie: een radicale ommezwaai waarbij fundamentele verandering en verbinding hard nodig is. In de alternatieve integratie visie wordt het huidige ‘norm en systeem’ ter discussie gesteld en een ethisch alternatief geboden dat recht doet aan de Haagse realiteit en toekomst. Enkele opvallende elementen uit de discussienota zijn, dat NIDA pleit voor de afschaffing van de term integratie en Hagenaar en Hagenees. We dienen op zoek te gaan naar één gezamenlijke identiteit en term, voor alle stadgenoten.

“We kunnen niet meer aan geboren en getogen Hagenaars en Hagenezen, waarvan de wortels van hun ouders buiten Nederland liggen, vragen zich te verhouden tot een norm waar zijzelf geen onderdeel van zijn. Ook kunnen we geen eisen stellen aan nieuwkomers in een participatieverklaring zonder zelf de waarden die erin staan uit te dragen. Nee, NIDA zegt: practice what you preach, want goed voorbeeld doet volgen! Wij zeggen: heel Den Haag zal moeten participeren. Met zijn allen maken wij deze prachtige stad en vormen wij met zijn allen het Haagse DNA. Daarom hebben wij het niet meer over integratie maar participatie. En stoppen wij met verdelende termen als Hagenaar en Hagenees. Hiertegenover zetten wij een gezamenlijke identiteit en term, namelijk: Hagenoot. Een identiteit en term gebaseerd op het feit dat wij allemaal deelgenoot zijn van deze geweldige stad en met zijn allen stadsgenoot zijn van elkaar “ aldus Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger NIDA Den Haag.

Bijlage:
NIDA – Een alternatieve visie op integratie – Hagenota